BACK TO SCHOOL TIPS

Marcy GomaMaEd-TVIAlhambra New Teacher MentorAbaka International Founder and Presidentwww.abakainternational.org Back to School Tips For Parents Meet The New Teacher For kids, one of the biggest back-to-school fears is “Will I like my new teacher?” Breaking the ice early on is one of the best ways to calm everyone’s fears. Take advantage of your school’s open […]

Continue Reading
Posted On :

CHỢ SÀI GÒN Ở ATLANTA GEORGIA

Bài và hình ảnh TRẦN PHÚ ĐA   Khi đến Tiểu Bang Georgia, theo xa lộ 85 bạn lái xe theo hướng Đông Bắc ra Exit 94 quẹo trái sẽ gặp Thành phố Chamblee, một thành phố cổ nằm về phía bắc của quận DeKalb, tại đây có nhiều khu thương mại Á châu nằm […]

Continue Reading
Posted On :