0 0
Read Time:6 Minute, 36 Second

Ryan Winkle, a dedicated community organizer and advocate, is running for Mayor of the City of Mesa. His campaign is deeply rooted in the principles of inclusivity, community development, and economic empowerment. Ryan’s commitment to Mesa is exemplified by his instrumental role in the development and branding of the Asian District, a vibrant cultural and economic hub that has become a cornerstone of the community.
Since 2015, Ryan has worked tirelessly with small businesses, local residents, and community leaders to transform the Asian District into a thriving destination. His efforts have focused on fostering a sense of unity and pride among the Asian community, as well as promoting cultural diversity and economic growth.


Ryan’s involvement began with grassroots initiatives aimed at supporting local entrepreneurs and preserving cultural heritage. He collaborated with business owners and community leaders like the owners of Mekong Plaza and Mai Le, Jim Shee and Vicente Reid as well as countless small businesses like Happy Boa and Roll Avenue to create a unique brand for the district, highlighting its rich cultural offerings and attracting visitors from across the region. Under his guidance and Small Business technical Assistance and World Class Night Markets from the Az Asian Chamber of Commerce, the Asian District has seen significant growth, with new businesses opening and community events drawing large crowds.
His leadership in this project has not only boosted the local economy but has also strengthened community bonds. By advocating for infrastructure improvements, organizing cultural festivals, and providing resources for small businesses, Ryan has ensured that the Asian District remains a vibrant and dynamic part of Mesa. Within a year of the Asian District branding the district saw a raise in Sales Tax Revenue of 4 million dollars. 
As mayor, Ryan Winkle aims to expand on this success, using his experience and passion for community development to create a more inclusive and prosperous Mesa. His vision includes continued support for cultural districts, enhanced economic opportunities for all residents, and a commitment to fostering a city where diversity is celebrated.
Ryan’s platform includes building more robust small business programs that provide entrepreneurs with the tools, resources, and support needed to succeed. He envisions a city where businesses have increased opportunities to own their commercial properties, ensuring long-term stability and investment in the community. Additionally, he plans to integrate more housing options into commercial districts, addressing the needs of both Asian youth and elderly residents. This approach aims to create vibrant, multi-generational neighborhoods that offer convenient access to amenities and services.
Ryan’s dedication to the Asian District and his broader goals for Mesa reflect his belief in the power of community and the importance of inclusive growth. His campaign promises to build on his past achievements and create a future where every resident can thrive. With his proven track record and visionary platform, Ryan Winkle is poised to lead Mesa into a new era of prosperity and unity. 

Join the movement. www.winkleformayor.com

Ryan Winkle: Người Bảo Vệ Cho Khu Vực Châu Á của Mesa và Cho Toàn Bộ Mesa!
Ryan Winkle, một nhà tổ chức cộng đồng tận tâm và người bảo vệ quyền lợi, đang tranh cử vị trí Thị trưởng Thành phố Mesa. Ông là người Mỹ gốc Phi Luật Tân, sinh ra và lớn lên tại Mesa. Chiến dịch của ông được xây dựng dựa trên các nguyên tắc về tính bao dung, phát triển cộng đồng và trao quyền kinh tế. Sự cam kết của Ryan đối với Mesa được thể hiện rõ qua vai trò quan trọng của ông trong việc phát triển và xây dựng thương hiệu Khu Phố Á Châu, một trung tâm văn hóa và kinh tế sôi động đã trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng.


Từ năm 2015, Ryan đã làm việc không mệt mỏi với các doanh nghiệp tiểu thương, cư dân địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng để biến Khu Phố Á Châu thành một điểm đến thịnh vượng. Những nỗ lực của ông tập trung vào việc thúc đẩy sự đoàn kết và tự hào trong cộng đồng người Á Châu, cũng như quảng bá sự đa dạng văn hóa và tăng trưởng kinh tế.
Ryan bắt đầu tham gia với các sáng kiến cơ sở nhằm hỗ trợ các doanh nhân địa phương và bảo tồn di sản văn hóa. Ông đã hợp tác với các chủ doanh nghiệp như các chủ nhân của Mekong Plaza và một số các vị lãnh đạo Cộng Đồng như Mai Le, Jim Shee, Vicente Reid cũng như vô số doanh nghiệp nhỏ như Happy Boa và Roll Avenue để tạo ra một thương hiệu độc đáo cho khu vực, nhấn mạnh các dịch vụ văn hóa phong phú và thu hút du khách từ khắp nơi trong khu vực. Dưới sự hướng dẫn của ông và Hỗ trợ Kỹ thuật Doanh nghiệp Nhỏ cùng với các Chợ Đêm Đẳng Cấp Thế Giới từ Phòng Thương Mại Á Châu Arizona, Khu Phố Á Châu đã chứng kiến sự phát triển đáng kể, với các doanh nghiệp mới mở cửa và các sự kiện cộng đồng thu hút đám đông lớn.


Sự lãnh đạo của ông trong dự án này không chỉ thúc đẩy nền kinh tế địa phương mà còn tăng cường mối quan hệ cộng đồng. Bằng cách thúc đẩy cải thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức các lễ hội văn hóa và cung cấp các nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ, Ryan đã đảm bảo rằng Khu Phố Á Châu vẫn là một phần sôi động và năng động của Mesa. Trong vòng một năm kể từ khi thương hiệu Khu Phố Á Châu ra đời, khu vực này đã chứng kiến mức tăng doanh thu thuế bán hàng lên đến 4 triệu đô la.
Nếu được đắc cử là Thị trưởng Mesa, Ryan Winkle mong muốn mở rộng thành công này, sử dụng kinh nghiệm và đam mê phát triển cộng đồng của mình để tạo ra một Mesa bao dung và thịnh vượng hơn. Tầm nhìn của ông bao gồm việc tiếp tục hỗ trợ các khu vực văn hóa, tăng cường cơ hội kinh tế cho tất cả cư dân và cam kết xây dựng một thành phố nơi sự đa dạng được tôn vinh.
Nền tảng của Ryan bao gồm xây dựng các chương trình doanh nghiệp nhỏ mạnh mẽ hơn, cung cấp cho các doanh nhân các công cụ, nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để thành công. Ông hình dung một thành phố nơi các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để sở hữu tài sản thương mại của họ, đảm bảo sự ổn định lâu dài và đầu tư vào cộng đồng. Ngoài ra, ông có kế hoạch tích hợp nhiều lựa chọn nhà ở hơn vào các khu thương mại, đáp ứng nhu cầu của cả thanh niên và người cao tuổi người Á Châu. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra các khu phố đa thế hệ sôi động, cung cấp truy cập thuận tiện đến các tiện nghi và dịch vụ.


Sự tận tâm của Ryan đối với Khu Phố Á Châu và các mục tiêu rộng lớn hơn của ông đối với Mesa phản ánh niềm tin của ông vào sức mạnh của cộng đồng và tầm quan trọng của sự phát triển bao dung. Chiến dịch của ông hứa hẹn sẽ xây dựng trên những thành tựu trong quá khứ của mình và tạo ra một tương lai nơi mỗi cư dân đều có cơ hội phát triển. Với thành tích đã ược chứng minh và nền tảng tầm nhìn của mình, Ryan Winkle sẵn sàng dẫn dắt Mesa vào một kỷ nguyên thịnh vượng và đoàn kết mới.
Hãy tham gia phong trào:  www.winkleformayor.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Exploring the World of Fine Art – Khám Phá Thế Giới Nghệ Thuật Cao Cấp Cùng Randall J. Slavin
Next post Vice Mayor OD Harris, moving chandler forward.OD Harris: A Journey of Service, Leadership, and Community Impact

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.