0 0
Read Time:6 Minute, 45 Second

From a young age, OD Harris has exemplified a commitment to service and community that few can match. At just 10 years old, OD began making a difference in his neighborhood by going door to door with a three-wheel stroller, collecting nearly 900 canned goods for those in need. Inspired by the selfless model behavior of his parents, OD’s passion for helping others only grew stronger, even after the passing of his father when he was just 14 years old.

OD’s journey continued with his military service, followed by college, where he laid the foundation for a successful career in tax and accounting. His entrepreneurial spirit led him to establish a thriving business with 35 locations across seven states. Demonstrating both business acumen and strategic foresight, OD eventually sold his company to a major competitor. Yet, through his faith and sense of purpose, he felt called to serve people beyond the realm of business.

Recognizing the importance of nurturing future entrepreneurs, OD founded the National Ready Set Go Foundation, dedicated to supporting and empowering aspiring business owners. His role as a small business champion naturally transitioned into public service, and in August 2020, OD was elected to the Chandler City Council. His dedication and hard work have now led him to serve as the Vice Mayor of Chandler, officially inaugurated in January 2024.

Throughout his tenure, Vice Mayor OD Harris has made significant contributions to the City of Chandler. His leadership has been pivotal in generating an economic impact of 8,000 new jobs and ensuring that public safety services are adequately staffed and equipped. He has been a staunch advocate for mental health services and has successfully passed legislation addressing the welfare and rights of pets. Additionally, OD helped lead a Stop Asian Hate rally to support Chandler’s senior Asian community, demonstrating his commitment to inclusivity and social justice.

Under OD’s guidance, Chandler has experienced remarkable growth, transforming from a $400 million impact city to a $1.7 billion impact city. This economic prosperity has translated into an enhanced quality of life for Chandler residents, with taxes being lowered consistently over the past four years. OD’s values—faith, family, community, and small business—are the cornerstones of his service and leadership.

Vice Mayor OD Harris’s journey is one of humble servant leadership. His dedication to his community is evident in every initiative and project he undertakes. Beyond his official duties, OD continues to contribute by serving on multiple boards, always striving to make a positive impact.

“Being a humble servant leader is what has prepared me for the journey I’m on today,” OD reflects. “I continue to do this work while sitting on multiple boards in service to the community.”

OD Harris’s story is a testament to the power of faith, perseverance, and an unwavering commitment to making the world a better place, one community at a time. His legacy in Chandler is not just measured in economic terms, but in the lives he has touched and the hope he has inspired.

Vice Mayor OD Harris hopes to gain your support in his next local election is July 30, 2024.  Learn more by going to www.odharris4az.com

Từ khi còn trẻ, ông OD Harris đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và phục vụ cộng đồng mà ít ai có thể sánh kịp. Khi chỉ mới 10 tuổi, ông đã bắt đầu làm nên sự khác biệt trong khu phố của mình bằng cách đi đến từng nhà với một chiếc xe đẩy ba bánh, thu thập gần 900 lon thực phẩm để giúp cho những người đang cần đến. Được truyền cảm hứng từ tấm gương của cha mẹ, niềm đam mê giúp đỡ người khác của OD ngày càng mạnh mẽ hơn, ngay cả sau khi cha của ông qua đời lúc ông mới 14 tuổi.

Hành trình của OD tiếp tục với việc phục vụ quân đội, sau đó là vô đại học, nơi ông đã đặt nền móng cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực thuế và kế toán. Tinh thần doanh nhân của ông đã dẫn dắt ông thành lập một doanh nghiệp phát triển thành công với 35 chi nhánh ở 7 tiểu bang. Với sự thông minh trong kinh doanh và tầm nhìn chiến lược, OD cuối cùng đã bán công ty của mình cho một đối thủ lớn. Tuy nhiên, thông qua đức tin và ý thức về mục đích phục vụ, ông cảm thấy mình mang sứ mệnh giúp đỡ mọi người ngoài lĩnh vực kinh doanh.

Nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng các doanh nhân tương lai, OD thành lập National Ready Set Go Foundation, dành riêng để hỗ trợ và trao quyền cho các chủ doanh nghiệp đầy tham vọng. Vai trò của ông như một người ủng hộ doanh nghiệp nhỏ tự nhiên chuyển sang dịch vụ công cộng. Vào tháng 8 năm 2020, OD được bầu vào Hội đồng Thành phố Chandler. Sự tận tâm và làm việc chăm chỉ của ông đã dẫn đến việc ông hiện phục vụ như Phó Thị trưởng Chandler, chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm 2024.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Phó Thị trưởng OD Harris đã có những đóng góp đáng kể cho Thành phố Chandler. Tài lãnh đạo của ông đã là điểm then chốt trong việc tạo ra tác động kinh tế với 8.000 công việc mới và đảm bảo rằng các dịch vụ an toàn công cộng được đủ nhân lực và trang bị. Ông đã là một người ủng hộ mạnh mẽ cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần và đã thành công thông qua luật pháp giải quyết phúc lợi và quyền lợi của vật nuôi. Ngoài ra, OD đã giúp dẫn dắt một cuộc biểu tình Stop Asian Hate để hỗ trợ cộng đồng người Mỹ gốc Á châu ở Chandler, thể hiện cam kết của ông đối với tính toàn diện và sự công bằng xã hội.


Dưới tài lãnh đạo của OD, Chandler đã trải qua sự phát triển đáng kể, chuyển đổi từ một thành phố có tác động kinh tế 400 triệu đô la thành một thành phố có tác động kinh tế 1,7 tỷ đô la. Sự thịnh vượng kinh tế này đã chuyển thành chất lượng cuộc sống được nâng cao cho cư dân Chandler, với thuế đã được giảm liên tục trong bốn năm qua. Giá trị của OD gồm đức tin, gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ – là những nền tảng của dịch vụ và lãnh đạo của ông.

Hành trình của Phó Thị trưởng OD Harris là một hành trình lãnh đạo phục vụ khiêm nường. Sự cống hiến của ông cho cộng đồng được thể hiện rõ ràng trong mỗi sáng kiến và dự án mà ông thực hiện. Ngoài các nhiệm vụ chính thức, OD tiếp tục đóng góp bằng cách phục vụ trong nhiều hội đồng, luôn cố gắng tạo ra tác động tích cực. “Là một người lãnh đạo phục vụ khiêm nhường là điều đã chuẩn bị cho tôi hành trình ngày hôm nay,” OD suy ngẫm. “Tôi tiếp tục làm công việc này trong khi ngồi trong nhiều hội đồng để phục vụ cộng đồng.”

Câu chuyện của OD Harris là một minh chứng cho sức mạnh của đức tin, sự kiên trì và cam kết không ngừng nghỉ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, từng cộng đồng một. Di sản của ông ở Chandler không chỉ được đo lường bằng các điều kiện kinh tế, mà còn bằng những cuộc sống mà ông đã chạm tới và hy vọng mà ông đã truyền cảm hứng. Phó Thị trưởng OD Harris hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị trong cuộc bầu cử địa phương tiếp theo của ông vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập www.odharris4az.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post RyanWinkle A Champion for Mesa’s Asian District and for all of Mesa
Next post Tin Tổng Hợp về vụ Mưu Sát cựu TT Trump

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.