0 0
Read Time:23 Minute, 40 Second

Tác giả David Young

Dịch sang Việt ngữ Tư Lê

I would like to share something about my 12-year-old daughter with you.  I think other kids might benefit from this information.  I make it short.  I bought my daughter a human body book for kids.  It is called Uncover Human Body written by Luann Colombo.  It is very interesting and is easy to read.  It has both text and a model of a human body.  They divide up the body parts and attach one body part to one page.  As you flip each page down, you will add one body part to the whole skeleton.  I am paying my daughter to type out the information and will be asking her questions about the body.  I feel it is important to help her to develop a frame of reference at a young age.  When she hear another person talking about treatments for the body, she will find it easy to understand and interesting.  I want my daughter to have some interests in the medical field.  This field is mostly about treatments for the body and improving one’s health.  I want my daughter to attend medical school, and I hope some day she could become a doctor.  I bought this book from abebooks.com.  You can also find this book on Amazon and Ebay websites.  The phone number of abebooks.com is 800-315-5335.  Please buy a new book for your children. 

Chúng tôi muốn chia sẻ cùng qúy vị ít điều về cô con gái 12 tuổi của chúng tôi. Tôi nghĩ những điều chia xẻ này có thể mang lại lợi ích cho các cháu khác. Tôi sẽ xin rất ngắn gọn.  Tôi mua cho con gái tôi một cuốn sách về cơ thể học dành cho trẻ em. Cuốn sách có tên là Uncover Human Body mà tác giả là ông Luann Colombo. Cuốn sách này rất hấp dẫn và dễ hiểu.  Sách bao gồm phần mô hình về cơ thể con người và phần chú thích. Sách trình bày cơ thể con người được chia ra từng phần một, và mỗi phần được trình bày trong một trang sách. Khi mở từng trang sách, mỗi phần của cơ thể sẽ ghép lại thành toàn bộ xương người.  Tôi thưởng tiền cho con gái tôi để cháu đánh máy lại các chi tiết, và sẽ hỏi cháu những câu hỏi về cơ thể con người. Tôi cảm thấy điều quan trọng là giúp cho cháu phát triển kiến thức căn bản ngay từ lúc còn bé.  Khi cháu nghe những người khác bàn về phương pháp chữa trị cơ thể con người thì cháu sẽ cảm thấy dễ hiểu và hấp dẫn. Tôi muốn con gái tôi có những ý thích về lãnh vực y khoa, một lãnh vực chuyên về việc chữa trị và cải tiến sức khỏe của con người. Tôi cũng muốn con gái tôi sau này sẽ theo hoc tại trường y khoa và cũng hy vọng, một ngày nào đó, cháu sẽ trở thành bác sĩ.  Tôi mua quyển sách này từ abebooks.  Quý vị cũng có thể đặt mua quyển sách này trên các mạng lưới của Amazon hoặc Ebay.  Số điện thoại của abebooks.com là 800-315-5335.  Xin nhớ mua sách mới cho con cháu của qúy vị.

There is another book I want to share with you.  I bought this book from Barme and Noble.  It is called First Human Body Encyclopedia.  I find it very interesting.  On page 60, there is one of the picture showing faces of two girls, but their bodies are bones or skeleton.  I think the reason that the publishers do this is because they want to encourage the kids to think of the bone or skeleton as an important part of the body.  Kids should not associate skeleton with ghost and should not have any fear toward skeleton. 

Có một quyển sách khác mà tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị.  Quyển sách này tôi mua ở nhà sách Barnes & Noble.  Quyển sách này có tên là First Human Body Encyclopedia.  Tôi nhận thấy đây là một quyển sách này rất hay.  Trên trang 60 có hình hai khuôn mặt của hai cháu gái, nhưng toàn thân thì chỉ là một bộ xương người.  Tôi nghĩ lý do mà nhà xuất bản muốn in hình ảnh như vậy là vì họ muốn khuyến khích các cháu nghĩ đến bộ xương là một phần quan trọng của cơ thể con người. Các cháu cũng không nên nghĩ bộ xương có dính dáng đến ma quái và cũng không nên sợ hãi bộ xương người.

I reviewed the curriculums of 7 grade and 8 grade at Highland Junior High School on gilbertschools.net.  It is the website of Gilbert Public School District.  I noticed that 8 grade students take the following courses: English, math, science, and others.   I also reviewed the course description book by clicking on Parent Zone, clicking on Course Description Books – Jr. High school, and clicking on 2017-2018 Course Description Book.  According to this book, 8-grade students are required to take a science class.  It indicates “This course is designed to teach students basic fundamentals of chemistry, physics, and biology”.  I feel it is important to buy the books about these topics for your children to read so they will have basic understanding about these topics.  When they actually take this science class, they will find it easy to study.

Tôi cũng duyệt lại chương trình học lớp 7 và lớp 8 của trường trung học Highland Junior High School trên mạng lưới Gilbertschools.net.  Đây là mạng lưới của các trường công lập thuộc khu Học Chính Gilbert.  Tôi thấy các học sinh lớp 8 phải lấy các lớp sau đây: Anh ngữ, toán, khoa học, và các môn khác.  Tôi cũng duyệt xét lại chương trình chi tiết của các môn học bằng cách bấm vào Parent Zone, rồi bấm vào Course Description Books– Jr High School, và bấm vào 2017-2018 Course Description Book.  Theo quyển sách này thì các học sinh lớp 8 bắt buộc phải học môn khoa học.  Sách cũng ấn định rõ là môn học này được sắp xếp để dạy cho học sinh những kiến thức căn bản về hóa học, vật lý, và sinh vật học.  Tôi cảm thấy điều quan trọng là cần mua cho các cháu những sách giảng dạy về các môn học nói trên để các cháu đọc để có kiến thức căn bản về những đề tài này, nhờ đó khi các cháu phải học các lớp về khoa học này, thì các cháu sẽ thấy là môn khoa học thật ra là không khó.

After that I contacted Barne and Noble and learned that there are 3 books available.  The first book named “Chemistry The Eyewitness is” about chemistry, and the ISBN number is 9780756613853.  The second book named “Organic Chemistry 1” is for the organic Chemistry, and the ISBN number is 9780822053262.  The third book is named “Physics 1”, and the ISBN number is 9781119293590.  I followed the advice of the book saler and bought these 3 additional books for my daughter to read so she will develop a frame of reference.  So, when she actually take the classes in the future, she will find the information easy to understand.  A book saler at Barne and Noble has recently informed me that they have more advanced biology book and chemistry book.  If you are interested, please contact the book store.   

Sau đó tôi cũng có liên lạc với nhà sách Barnes & Noble và được biết là họ hiện có 3 cuốn sách.  Cuốn thứ nhất có tên là “Chemistry The Eyewitness” nói về hóa học.  Số hiệu đặc biệt của quyển sách (ISBN- Đưa số này cho nhân viên nhà sách sẽ giúp họ tìm ra sách rất nhanh) là 9780756613853.  Cuốn sách thứ hai là cuốn “Organic Chemistry 1”.  Cuốn này nói về Hóa Học Hữu Cơ và số hiệu sách là 9780822053262.  Cuốn thứ ba là cuốn “Physics 1” và số hiệu của cuốn sách là 9781119293590.  Tôi đã theo lời khuyên của nhân viên nhà sách và mua thêm 3 cuốn sách này cho con gái tôi đọc để cháu có được những kiến thức căn bản giúp cho việc học các môn này trong tương lai dễ dàng hơn.  Một nhân viên của nhà sách Barnes and Noble mới đây cho chúng tôi biết là nhà sách cũng có bán các sách về sinh vật học và hóa học cao cấp.  Nếu qúy vị quan tâm đến các đề tài này, xin vui lòng liên lạc thẳng với nhà sách.

There are a lot of vocabularies in these books.  It is very and very important that you help your children to find the definitions for the vocabularies and terms in advance.  Without your help, they will need to spend a great deal of time to find the definitions.  They will feel tired mentally and feel discourage to read the books.  Your help is the most needed.  I am aware that at Barne and Noble you can purchase a set of flash cards for each of the following topics: biology, chemistry, organic chemistry, and physics.  These cards have definitions for the terms and vocabularies.  The biology cards and the organic chemistry cards also have information about the diagrams.  The physics cards have information about formulas and constants in addition to terms.  The two companies making these cards are SparkNotes and Barron.   

Trong những cuốn sách này có rất nhiều ngữ vựng.  Điều rất quan trọng là quý vị cần giúp con em quý vị tìm hiểu những định nghĩa của những từ ngữ này.  Nếu không có sự giúp đỡ của qúy vị thì các cháu sẽ mất rất nhiều thì giờ tự tìm kiếm những định nghĩa của những từ ngữ đó.  Khi phải tự mình tìm hiểu thì các cháu không những rất mệt mỏi về tinh thần mà còn cảm thấy chán nản khi đọc những quyển sách này, vì thế, sự giúp đỡ các cháu là tối cần thiết.  Tôi biết là nhà sách Barnes and Noble cũng có bán các loại thẻ (flash card) về các môn học sau đây như môn Sinh vật học, Hóa học, Hóa học hữu cơ, và Vật lý học.  Những thẻ này có ghi định nghĩa các từ ngữ của các môn học này.  Các thẻ về môn Sinh vật học và Hóa học hữu cơ còn có các biểu đồ giải thích thêm về môn học.  Thẻ về môn Vật lý học ngoài các định nghĩa các từ ngữ còn có ghi thêm các hằng số về vật lý.  Hai công ty sản xuất các thẻ này là SparkNotes và Barron.

I had an opportunity to consult a school advisor at my daughter’s high school.  According to the advisor, there are 8 type of science classes: biology with lap, chemistry with lap, anatomy/physiology, physics, ecology and enviromental, geology, marine biology, and earth.   In order to graduate, a student must take 3 credit of lap science to fulfill the requirement for science.  A Credit is one year of studying for a class, and science is one of the required   class topic.  Other required class topics are English, math, modern language, and others.   For example, a student can take lap biology in 9 grade, chemistry with lap in 10 grade, physics without lap in 11 or 12 grade.  With regard to the last lap science class, the student needs to speak with a counselor about that.  So, it is very important to make sure that your children choose biology, chemistry, and physics as these classes will prepare them for the pre-med program at a university.

Tôi cũng có cơ hội tham khảo ý kiến với người cố vấn giáo dục của con gái tôi tại trường trung học của cháu.  Theo người thầy cố vấn này thì trường có tất cả 8 lớp khác nhau dạy các môn về Khoa học như lớp Sinh vật học với Lab (Biology with Lab), lớp Hóa học với Lab (Chemistry with Lab), lớp Giải phẫu học/Sinh lý học, lớp Vật lý học, lớp Sinh thái học/Môi trường học, lớp Địa chất học, lớp Hải sinh học (Marine biology) và Địa cầu…  Để hội đủ điều kiện tốt nghiệp, học sinh phải có ít nhất 3 tín chỉ về các môn khoa học này.  Để có được một tín chỉ cho một môn học, hoc sinh phải theo học lớp học trong suốt một năm, và Khoa học là một trong những môn học mà học sinh bị bắt buộc phải hoàn tất.  Các môn học khác mà học sinh bị bắt buộc phải học là các môn Anh ngữ, Toán, Ngôn ngữ hiện đại và các môn khác.  Tỷ dụ, học sinh có thể học môn Sinh vật học with 9 lab ở lớp 9, môn Hóa học ở lớp 10, môn Vật lý without Lab ở lớp 10 hay lớp 11.  Riêng về môn Khoa học với last lab, học sinh cần tham khảo ý kiến của người thấy cố vấn.  Vì vậy, điều rất quan trọng là quý vị giúp các cháu chọn các môn về Sinh vật học, Hóa học, Vật lý, vì các môn này sẽ chuẩn bị cho các cháu theo học các chương trình tiền y khoa trên đại học sau này.

I contacted the University of Arizona (UA) to inquire the Pre-Med program.  Pre-Med means Pre-Medicine).  I was advised that there are 4 type of required courses for this program.  A student needs to take 1 year of biology, 1 year of chemistry, 1 year of organic chemistry, and 1 year of physics.  After completing all the required courses and graduate with a bachelor degree, they then need to take a test named MCAT.  The student then need to submit an application for medical school and   the MCAT result to different universities.  I then visited the website of the University of Arizona to double check the information.  I locked on prehealth.arizona.edu and clicked on Pre-Medicine.  On this web page, it listed the required courses mentioned by the advisor in addition to other required courses including a course named Anatomy.  This website also lists the required courses for other programs in the medical field such as physician assistant (PA), dentistry, optometrist and others.  These programs including medical school pretty much have the same required courses.  Please review the information on prehealth.arizona.edu and click on Pre-Medicine, Pre-Dentistry, Pre-Pharmacy, or Pre-Physician Assistant.  It is very, very, and very important to read the course requirement for different occupations closely as they pretty much have the same required courses.  The information will better help you understand the medical field.   

Tôi cũng đã liên lạc với trường đại học U of A (Univertiy of Arizona) để hỏi thêm về chương trình Tiền Y Khoa và được họ cho biết là có 4 loại các môn học bắt buộc phải có để vào chương trình này.  Sinh viên  cần phải học một năm học về Sinh vật học, một năm về Hóa học, một năm về Hóa học hữu cơ, và một năm về Vật lý học. Sau khi đã hội đủ các môn học đòi hỏi nêu trên, và tốt nghiệp với văn bằng Cử nhân, sinh viên còn cần phải thi môn MCAT. Sau khi thi MCAT xong, lúc đó Sinh viên sẽ nộp đơn, có kèm theo kết quả thi MCAT vào các trường Y khoa khác nhau.  Tôi cũng đã vào mạng lưới của trường đại học University of Arizona (Prehealth.arizona.edu và bấm vào nút Pre-Medicine) để tái kiểm chứng các tin tức này.  Trên mạng lưới này có liệt kê các môn học đòi hỏi như lời người cố vấn đã cho biết cộng thêm vài môn khác trong đó có môn Giải phẫu học. Trên trang mạng này cũng có liệt kê các môn học cần phải có để ghi danh vào các chương  khác trong lãnh vực y khoa như chương trình đào tạo Phụ tá Bác sĩ (PA), chương trình đào tạo Nha Sï, chương trình đào tạo bác sĩ Nhãn khoa, và các chương trình khác… Các chương trình này kể cả trường y khoa hầu như có những đòi hỏi các môn học gần giống nhau.  Xin quý vị vui lòng xem lại những tin tức này trên mạng lưới Prehealth.arizona.edu và bấm vào Pre-Medicine, Pre-Dentistry, Pre-pharmacy hay Pre-Physician Assistant.  Điểm rất quan trọng là quý vị cần đọc thật kỹ các môn học đòi hỏi tùy theo ngành mà con em muốn theo học bởi vì các môn học đều hầu như rất giống nhau.  Những tin tức này sẽ giúp quý vị hiểu them về lãnh vực y khoa.

I recently spoke with a physician who is also a surgeon.  According to him, all medical students take the same courses in the first 3 years.  However, in the fourth year, students start taking the courses for their own specialties.  After the fourth year, they will do a residency.  They practice their skills in a hospital.  Following is a list of doctors who go through the four years of medical school and residency: family doctor, cardiologist, dermatologist, ear-mouth-nose doctor, OBGYN, pediatrician, and so on.  Please consult a school advisor regarding the pre-med program.

Gần đây, chúng tôi có nói chuyện với một vị bác sĩ giải phẫu.  Theo lời vị bác sĩ này thì trong 3 năm đầu, tất cả sinh viên y khoa đều học các môn học giống nhau.  Đến năm thứ tư, thì các sinh viên bắt đầu học các môn học chuyên môn tùy theo ngành mà mình chọn.  Sau năm thứ tư, thì các sinh viên bắt đầu chương trình nội trú để thực hành khả năng của mình tại bệnh viện.  Dưới đây là danh sách các bác sĩ đã qua chương trình học 4 năm và đã qua chuơng trình nội trú:  bác sĩ gia đình, bác sĩ tim mạch, bác sĩ về da, bác sĩ tai, mũi, họng, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ nhi đồng, v.v.  Xin hỏi ý kiến các giáo sư cố vấn tại trường về chương trình tiền y khoa.

Next is brief information about doctors’ income on www.bls.gov which is a website of the Department of Labor.  According to this website, the average annual income of a physician practicing primary care is $241,271.00.  When your children become doctors, I predict their total saving can be 1 million or more before they retired.  Other words, they can be considered a millionaire. 

Tiếp theo đây là tin vắn tắt về lợi tức của bác sĩ đuợc đăng trong mạng lưới của Bộ Lao Động (WWW.BLS.GOV). Theo mạng lưới này thì lợi tức trung bình của một bác sĩ gia đình (không phải bác sĩ chuyên khoa) một năm khoảng $241,271.00 Mỹ kim.  Một khi con cái quý vị trở thành bác sĩ, tôi tiên đoán là số tiền để dành của các cháu có thể khoảng 1 triệu Mỹ kim trước khi các cháu về hưu.  Nói một cách khác là có thể coi các cháu như đã thành triệu phú rồi.

Physician Salary Per Hour by Specialty

SpecialtyIncomeWork Hours per WeekWork Hours per Year (X 48)Income Per Hour
Anesthesiology$378,000592832$133
Cardiology$459,00055*2640$174
Dermatology$394,000*442112$187
Emergency Medicine$354,000442112$168
Family Practice$236,000512448$96
Gastroenterology$406,00055*2640$154
General Surgery$373,000582784$134
Hospitalist$217,00044*2112$103
Internal Medicine$248,000552640$94
Neurology$290,000542592$112
OB/GYN$312,000592832$110
Ophthalmology$379,000*452160$175
Orthopedic Surgery$511,000562688$190
Otolaryngology$417,000522496$167
Pathology$316,000*442112$150
Pediatrics$221,000522496$89
Psychiatry$275,000462208$125
Pulmonology$333,00055*2640$126
Radiology$413,000562688$154
Urology$427,000592832$151

(Source:  whitecoatinvestor.com, 2022)

(Source:  whitecoatinvestor.com, 2022)

Next is more income information on the bls.gov website. I think it is helpful.  The average annual income of a pharmacist is $122,230.00.  The pharmacist is required to go through 4 years of school after a bachelor degree.   The degree of a pharmacist is called Doctor of Pharmacy (Pharm.D.).  The annual income of a physician assistant (PA) is $101,480.00.  They are required to obtain a master degree.  In order to get income information of physicians and surgeons, you go to www.bls.gov, type “physicians and Surgeons” in the search field and press enter, click on Physicians and Surgeons, and click on Pay. There, you will see a list of income of the following doctors: primary care doctor, surgeon performing general surgery, pediatrician, and others.  If you want to get income information for pharmacist, physician assistant, or another position, you will repete the same steps.  If you want to review more information about the position, you can also click on How To Become One and click on What They Do. 

Tiếp theo là tin tức thêm về lợi tức trên trang mạng Bls.Gov mà tôi nghĩ là rất hữu ích.  Theo mạng lưới này thì lương trung bình hàng năm của một Dược sĩ khoảng $122,230.00.  Dược sĩ phải học thêm 4 năm nữa sau khi đã tốt nghiệp Cử nhân. Văn bằng của Dược sĩ còn được gọi là Bác Sĩ Dược Khoa (Pharm.D.).  Lương trung bình hàng năm của một phụ tá bác sĩ (PA) là $101,480.00.  Các phụ tá bác sĩ đòi hỏi phải có bằng cao học (Master).  Để có thêm tin tức về lương bổng của các bác sĩ thường hay các bác sĩ giải phẫu, quý vị hãy vào mạng lưới www.bls.gov, bấm vào nút “physicians and Surgeons” rối bấm vào nút Pay. Trên trang này qúy vị sẽ thấy danh sách lương bổng của các bác sĩ như bác sĩ gia đình, bác sĩ giải phẫu tổng quát, bác sĩ nhi đồng, và các bác sĩ chuyên môn khác.  Nếu quý vị muốn có tin tức lương bổng của dược sĩ, phụ tá bác sĩ hay các ngành khác, quý vị lập lại các thể thức như trên.  Quý vị cũng có thể bấm vào How To Become One và bấm vào What They Do.

Quick Look at 25 Best Pharmacy Schools – 2022

RankSchool NameLocationSchool TypeEnrollmentProgram LengthNAPLEX PerformanceProgram Info
MaleFemale2017201820192020
1University of California, San DiegoLa Jolla, CAPublic781704 Years100.00%98.44%100.00%100.00%View
2University of WashingtonSeattle, WAPublic1382604 Years95.51%98.80%98.72%97.90%View
3University of Wisconsin MadisonMadison, WIPublic2333294 Years99.20%98.33%97.28%93.60%View
4South Dakota State UniversityBrookings, SDPublic1Q042126 Years98.63%100.00%97.37%97.30%View
5University of California San FranciscoSan Francisco, CAPublic1443443 Years98.13%91.15%96.15%100.00%View
6University of HoustonHouston, TXPublic1793174 Years99.04%97.39%97.58%96.30%View
7Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VAPublicN/AN/A4 Years96.09%98.45%97.56%94.90%View
8University of North CarolinaChapel Hill & Asheville, NCPublic1894154 Years92.05%95.48%94.26%98.50%View
9University of MinnesotaDuluth and Twin Cities, MNPublic2454264 Years97.47%95.09%93.75%97.40%View
10University of the PacificStockton, CAPrivate2553843 Years93.72%95.79%96.86%94.20%View
11University of Southern CaliforniaLos Angeles, CAPrivate2544994 Years95.88%96.49%96.45%93.30%View
12University of KentuckyLexington, KYPublic2103334 Years97.78%97.58%97.10%91.80%View
13Butler UniversityIndianapolis, INPrivate1653116 Years97.37%99.21%94.95%92.90%View
14University of Texas at AustinAustin, TXPublic1613284 Years95.16%97.30%94.21%94.50%View
15University of TennesseeMemphis, Knoxville & Nashville, TNPublic2724314 Years95.51%95.45%93.92%93.20%View
16Creighton UniversityOmaha, NEPrivate2024104 Years94.56%91.07%93.04%94.70%View
17University of PittsburghPittsburgh, PAPublic1573004 Years92.31%93.64%90.83%95.40%View
18Ohio State UniversityColumbus, OHPublic2223004 Years94.12%95.61%92.97%91.70%View
19Temple UniversityPhiladelphia, PAPublic2393064 Years96.24%89.68%92.37%94.30%View
20Purdue UniversityWest Lafayette, INPublic2024014 Years93.57%85.71%96.30%93.90%View
21Ohio Northern UniversityAda, OHPrivate3135776 Years93.29%92.20%92.25%90.00%View
22Drake UniversityDes Moines, IAPrivate1883814 Years97.17%93.07%92.93%85.60%View
23University of IowaIowa City, IAPublic1552754 Years96.12%89.42%92.63%87.90%View
24Rutgers UniversityNew Brunswick, NJPublic4588126 Years94.35%90.00%90.86%87.00%View
25University of FloridaGainesville, Jacksonville & Orlando, FLPublic4246264 Years89.17%91.92%88.13%88.90%View

(Source:  pharmacytechnicianguide.com)

In my opinion, it is very and very important to encourage your children to take every summer off and every winter break off (the break between fall semester and spring semester) to read the books about the science course that they will be taking in the upcoming semester at college.  The science course can be biology, chemistry, organic chemistry, etc.  Your children will also need to review the information on the flash cards for the topic.  In doing so, your children will better prepare themselves for the course.  There is no rush to go through the curriculum.  Your children need to make sure that they will receive good grade for the science courses as they are the most difficult.  At the end, your children will get their bachelor degrees with a high grade point average (GPA) and will be accepted into one of the graduate program in the medical field. 

Theo ý kiến của chúng tôi thì điều tối quan trọng là quý vị khuyến khích con em của mình nên dành thới gian nghỉ hè và nghỉ mùa đông (kỳ nghỉ giữa khóa học mùa thu và khóa mùa xuân) để đọc sách về các môn khoa học mà các cháu sẽ phải học vào khóa học sắp tới ở đại học.  Các lớp về khoa học có thể là về Sinh vật học, về Hóa học, Hóa học hữu cơ, v.v.  Các cháu cũng cần ôn lại các tin tức về các môn này trên thẻ (card).  Làm như vậy, các cháu tự chuẩn bị cho mình để sẵn sàng khi học các lớp này.  Không cần phải vội vã thông qua các chương trình học.  Các cháu cần phải đạt được điểm cao cho các môn về khoa học bởi vì các lớp này là những môn khó học nhất.  Cuối cùng, các cháu sẽ tốt nghiệp Cử nhân với điểm trung bình (GPA) cao và sẽ được nhận vào chương trình học trong lãnh vực y khoa.

I have noticed that Mercy Gilbert Hospital accept students age 14 to 18 to volunteer at their hospitals.  Banner Gate Way Hospital also accepts volunteers.  If you find this information helpful, please pass it onto your relatives and friends.  Thank you. 

Tôi để ý thấy là Mercy Gilbert Hospital có chương trình nhận các học sinh tuổi từ 14 đến 18 tình nguyện đến làm việc tại đây.  Bệnh viện Banner Gate Way Hospital cũng có chương trình tương tự.  Nếu quý vị nhận thấy những tin tức này là hữu ích, xin vui lòng chuyển cho gia đình và bè bạn.  Xin cám ơn.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Back-To-School Healthy, Quick and Easy Snacks For Your Kids
Next post VietLifestyles Issue 139

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.