TÌNH THU

download (11) Xa nhau mấy độ Thu rồi Anh ơi vẫn nhớ không vơi nổi sầu Giờ đây anh ở nơi đâu? Thương nhau tình mãi dài lâu đợi chờ Bến xưa vẫn nhớ thuyền mơ Anh về nối lại đường tơ duyên tình Yêu đương là chuyện chúng mình Mùa Thu vàng là tình xinh năm nào Bên nhau kể chuyện trăng sao Trời cao biển rộng dạt dào nhớ thương Tình em lắp biển Thái Dương Yêu anh yêu mãi trọn đường thủy chung.

Ngọc Mai

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This