THE SHIRT EDITION – THE CASUAL SHIRT
Sep12

THE SHIRT EDITION – THE CASUAL SHIRT

By Ninh Nguyen Resort: The resort shirt maintains both minimalist and 1950s vacation looks. Printed spaced-out floral shirts intensify the 1950s reference, especially when unbuttoned to reveal a skinny vest. Utility: The utility shirt is seen in a variety of styles. Crisp white and navy-blue iterations with gold detailing offer a nautical look, while a play on pocket sizing and placement emphasizes a work-wear angle. Pajama: As...

Read More
HOA HẬU PHU NHÂN THÀNH ĐẠT 2015 NGUYỄN KIM TRANG
May01

HOA HẬU PHU NHÂN THÀNH ĐẠT 2015 NGUYỄN KIM TRANG

NGƯỜI VIỆT THÀNH CÔNG TRÊN ĐẤT MỸ Ngọc An thực hiện ---------------oOo------------- Cuộc Đời và Sự Nghiệp President of Marketing & Management Inc.   Tháng tư đen, một kỷ niệm đau buồn và tang thương của dân tộc Việt Nam…kẻ ly hương, người bỏ thân nơi rừng sâu, biển cả cũng chỉ vì hai chữ Tự Do.  Biết bao Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất miền Nam Việt Nam thân yêu cho đến giờ phút chót.   Những vị chỉ huy cao...

Read More
LONDON STREET STYLE
Apr30

LONDON STREET STYLE

COOL GREYS:  Soft, layered neutrals continue as head-to-toe looks this season. Grey ia worn together in a range of shades, mixing up textured marls and flat color. Looks are modern with a cozy, soft feel. Layered separates and dresses are seen in icy grey to dove grey.  CAMEL:  Classic camel is seen across a spectrum of products as well as the traditional mac jacket style.  Head-to-toe looks make a subtle statement.  Prints and...

Read More
A BRIEF HISTORY OF MEN’S OUTERWEAR
Apr25

A BRIEF HISTORY OF MEN’S OUTERWEAR

 Part 1- COATS Throughout the history of men’s fashion, there have been many jackets and coats that have stayed true to their aesthetic.  Long before many of us were born, these outerwear pieces have made a name for themselves, exuberating class, elegance, and comfort for decades.  Many families have passed on their coats to their sons, whom have continued this trend to their own; a key to timeless fashion.   The Chesterfield...

Read More
HỌP BÁO VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN
Apr24

HỌP BÁO VỚI THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN

    Sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng 2015 vừa qua, Đảng Cộng Hòa đã có một buổi họp và bầu cử tại Grace Community Church tại thành phố Tempe, AZ.   Lần đầu tiên cử tri và những chính trị cao cấp trong Đảng Cộng Hòa nhìn thấy được sức mạnh của cử tri người Mỹ gốc Việt tại AZ.  Các hội đoàn, các cựu quân nhân QLVNCH trong quân phục cùng với quý đồng hương khoảng hơn 130 người đã tham dự, ai cũng cầm theo các khẩu hiệu ủng hộ...

Read More