QUỸ 401k VÀ VẤN ĐỀ NGHỈ HƯU

401k là một trong những chương trình phúc lợi quan trọng nhất của các công ty nhằm để giúp đỡ cho nhân viên mở trương mục tiết kiệm để dành cho việc hưu trí của mình trong tương lại.  Rất nhiều người quen thuộc với chương trình này, đặc biệt là những người làm cho các công ty, hãng xưởng.  Tuy nhiên qua sự tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều cá nhân, chúng tôi biết được nhiều người Việt Nam chúng ta không rõ hoặc hiểu lầm về chương trình 401k.  Hôm nay chúng tôi xin được trình bày kỹ hơn về chương trình 401k, với hy vọng giải đáp được phần nào những thắc mắc của nhiều người. Nguồn Gốc và Lợi Ích của 401k Tên 401k của chương trình (401k) bắt nguồn từ phần (section) 401 đoạn (paragraph) (k) của bộ luật thuế liên bang.  Đặc điểm chính của chương trình 401k là cho phép bạn [i] (là một người đi làm (employee) trong một công ty để dành một phần tiền trong mỗi paycheck của mình trước khi đóng thuế.  Và tiền để dành này (contribution) được bỏ vào trong một quỹ 401k chung của công ty [ii] .  Và tất cả tiền lời sinh ra trong quỹ 401k sẽ không phải chịu thuế (tax-deferred) cho đến lúc bạn về hưu - khi đó tiền rút ra sẽ chịu thuế tùy theo mức thuế (tax bracket) của bạn.  Đây là điểm đặt biệt của 401k vì lẽ số tiền lời có được mà không phải trả thuế liền thì sẽ sinh sôi nảy nở nhanh hơn thay vì phải chịu thuế. Tại sao lại có 401k?  401k là một trong những phương cách mà chính phủ Mỹ dùng để khuyến khích người dân tiết kiệm cho tương lai của mình khi đến tuổi về hưu.  Trước khi 401k "ra đời" năm 1982, người đi làm (employee) khi về hưu sẽ được trợ cấp với quỹ hưu (pension) từ chính phủ (nếu là nhân viên của chính quyền) hoặc từ công ty.  Tuy nhiên ngân sách quốc gia ngày càng thiếu hụt và các công ty càng muốn bớt đi những khoản chi phí phúc lợi cho nhân viên.  Để bớt đi gánh nặng cho ngân sách quốc gia và cùng lúc giúp các công ty, chính phủ hoãn việc đánh thuế (tax deferred) tiền tiết kiệm/đầu tư trong chương trình 401k.  Hoãn thuế để khuyến khích người đi làm để dành nhiều hơn.  Xin bạn nhớ rõ là chính phủ, mà đại diện là Sở Thuế (Internal Revenue Service - IRS), chỉ hoãn chứ không phải là miễn đánh thuế - tax-deferred (hoãn thuế) khác với tax-free (miễn thuế).  Nếu bạn không đóng thuế hôm nay thì cũng sẽ phải đóng thuế khi về hưu. Để giúp bạn hiểu rõ hơn ảnh hưởng của thuế đối với tiền bạn phải trả thuế, thí dụ mỗi tháng tiền lương của bạn là $2,000 và bạn nằm trong gạch thuế 25%.  Nếu không tham gia vào chương trình 401k, thì bạn phải đóng thuế $500 mỗi tháng ($2,000 x 25% = $500).  Và phần còn lại (take-home) là $1,500 ($2,000 - $500 = $1,500).  Nếu bạn tham gia vào chương trình 401k, và thí dụ bạn quyết định bỏ vào (contribute) 5% số lương của mình thì công ty sẽ trừ ra $100 ($2,000 x 5% = $100) từ số lương và bỏ số tiền này vào quỹ 401k của công ty trước khi tính thuế trên số tiền $1,900 ($2,000 - $100 = $1,900). Và số tiền thuế bạn phải trả là $475 ($1,900 x 25% = $475), và phần take-home sẽ là $1,425 ($2,000 - $100- $475 = $1,425). Bảng dưới đây tóm tắt những phần vừa bàn trên. Không Tham Gia Chương Trình 401k Lương mỗi tháng                                             $2,000 Không tham gia chương trình 401k                        $0 Trừ tiền đóng thuế (mức thuế 25%)                  $500 Phần còn lại (take-home)                                $1,500 Tham Gia Chương Trình 401k Lương mỗi tháng                                             $2,000 Trừ tham gia chương trình 401k (5%)               $100 Trừ tiền đóng thuế (mức thuế 25%)                  $475 Phần còn lại (take-home)                                $1,425   Trong thí dụ nói trên khi tham gia chương trình 401k , cái paycheck của bạn "nhẹ" hơn $75 (so với không tham gia), nhưng bạn đã để dành được $100 cho tương lai của mình. Matching Và Giới Hạn Của Contribution Nhưng điểm độc đáo của 401k ở chỗ công ty của bạn cùng lúc sẽ giúp đỡ bạn để dành dưới hình thức matching. Mục đính chính của các công ty giúp đỡ nhân viên của mình trong chương trình 401k là thu hút tài năng - matching càng cao thì càng nhiều người muốn vào làm cho công ty đó. Matching có nghĩa là công ty sẽ bỏ thêm (contribute) vào quỹ 401k số tiền bằng với số tiền bạn bỏ vào.  Và hình thức matching của công ty như thế nào tùy thuộc vào quyết định của giới lãnh đạo của công ty - có rất nhiều kiểu matching khác nhau.  Một thí dụ để giúp bạn rõ hơn (đây là kiểu matching thông dụng) - thí dụ công ty Work For Me Tech quyết định họ sẽ match "100% up to 8% of employee's contribution" có nghĩa là nếu bạn contribute 8% số lương của mình - thí dụ bạn làm $2,000 một tháng thì 8% số lương là $160 - thì công ty sẽ match (biếu không cho bạn) 100% - $160. Và quỹ 401k của riêng bạn bây giờ được $320.  (Dĩ nhiên con số 8% chỉ là ví dụ thôi, hầu hết các công ty chỉ match vào khoảng 3% đến 5%.)  Nếu bạn chỉ contribute 5% ($100) thì công ty cũng chỉ match $100, chứ không phải $160; nếu bạn contribute 10% ($200) thì công ty chỉ match $160, chứ không phải $200. Matching của công ty là một loại tiền free mà bạn nên tận dụng bằng cách bỏ tiền (contribute) vào quỹ 401k thật nhiều - bằng với mức quy định mà công ty match 100%.  Tuy nhiên IRS cũng không muốn bạn bỏ quá nhiều tiền vào quỹ 401k.  Theo luật thuế của IRS, bạn chỉ có thể bỏ tối đa là $16,500 trong năm 2011.  Từ năm 2012 trở đi thì mức tối đa này là $16,500 cộng với $500 mỗi năm.  Riêng đối với người đi làm 50 tuổi trở lên thì IRS cho phép họ contribute thêm - gọi là catch-up - $5,500 trong năm 2011, $5,500 cộng $500 mỗi năm từ năm 2012 trở đi. Có nghĩa là nếu bạn 50 tuổi trở đi thì mức contribution tối đa là $22,000 trong năm 2011, $23,000 trong năm 2012, $24,000 trong năm 2013, v.v. (Có một khách hàng hỏi về quỹ 403b thì xin thưa rằng những điều khoản ràng buộc của 403b cũng gần giống như 401k và nếu có nhu cầu nhiều thì chúng tôi sẽ bàn sâu hơn về 403b. Điểm khác biệt căn bản nhất là 403b dành hầu hết cho các nhân viên hội đoàn phi lợi nhuận (non-profit); nhân viên trong ngành giáo dục, y tế; hoặc nhân viên các cơ quan chính phủ.  Còn 401k thì dành cho tất cả các hình thức công ty, thương mại khác.) (Trong số báo kế, chúng tôi sẽ bàn về vesting, thay đổi công ty, và đầu tư của cá nhân đối với quỹ 401k.)

[i] Từ "bạn" được dùng để tiện cho việc chia xẻ kiến thức, quan điểm, ý kiến trong bài viết. Chúng tôi hoàn toàn không có ý thiếu tôn trọng đọc giả, đặc biệt là những đọc giả lớn tuổi.
[ii] Công ty thường không trực tiếp quản lý quỹ 401k mà mướn một công ty khác (được gọi là administrator) chuyên về tài chính đầu tư khác để quản lý và đầu tư tiền đóng góp của nhân viên.
 

Author: Tram Tran

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This