Nhân Nghĩa Là Bình An

   

                             Thương nhau còn chưa đủ

                             Ghét nhau để làm gì?

                             Cho nhau tình ấp ủ

                             Hận thù mà làm chi?

                             Cuộc đời thật ngắn ngủi

                             Thoáng đó rồi lại đi

                             Thời gian không trở lại

                             Hờn ghen có ích gì?

                             Xin nguyện cầu nhân thế

                             Đừng hận thù chiến tranh

                             Cho tình yêu mà sống

                             Cho hạnh phúc an lành

                             Đừng vì mình ích kỷ

                             Đừng vì mình hơn thua

                             Đừng vì mình ghen ghét

                             Bao la lượng khoan hồng

                             Ta không là thánh nhân

                             Cũng không là gỗ đá

                             Trái tim hồng máu đỏ

                             Biết rung cảm tình người

                             Danh vọng rồi cũng qua

                             Bạc tiền rồi cũng hết

                             Chỉ tình yêu còn lại

                             Nhân nghĩa là bình an.

                                                Atlanta 5.23.10

                                                  Nguyệt Vân

Author: neverbye

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This