Hỏi anh – Đôi Bờ Nhớ Nhung

(Riêng tặng một người)                                              

Đêm qua nằm mộng thấy anh

Bên em nâng chén rượu mừng rất xuân

Thiết tha tha thiết những tuần

Những năm những tháng dưng thương ngập lòng.

Em mừng nước mắt chảy ròng

Tìm tay anh nắm những mong gối đầu.

Ngoài trời trăng sáng đêm thâu

Giọt sương như cũng trở sầu làm tươi

Đắm say hơi thở thay lời

Mắt trong mắt chạm một trời yêu thương..

Dẫu rằng mộng tưởng em vương

Hỏi anh, anh có những thường ước mơ?

Tình mình đẹp tưạ vần thơ

Khắc ghi một thuở-đôi bờ nhớ nhung…

Thảo Trần

Author: neverbye

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This