HOÀI THU

                    tourmy_thang7-11_1 Thu về trăm nhớ với ngàn thương, Chân bước lang thang lá vàng đường. Buổi sớm sương mờ hồn lãng đãng Ban chiều gió lạnh dạ tơ vương. Bâng khuâng nhớ bạn phương trời cũ, Quạnh quẽ thương mình chốn gió sương. Ví thử cho mình nương cánh nhạn, Ta sẽ bay về thăm cố hương. Hoài Hương

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This