History of Luxury Brand Lịch sử của thương hiệu sang trọng CHANEL

Designer Ninh Nguyen NINH NGUYEN was born and raised in Paris, France, and currently works as the senior Designer at G-III Apparel Group.  He is the founder & creative director of NINH COLLECTIONwww.ninh.co.  He is a two-time scholar of the YMA Fashion Scholarship Fund and has won Best Menswear for the Arts of Fashion Competition. He graduated from the prestigious Fashion Institute of Technology and debuted his first collection during NYFW in February of 2011. He is the men’s fashion blogger for Another Men’s Blogwww.anothermansblog.comand the designer behind the bow-tie line Mad Handsome.  Follow him on Instagram #NINHcollection. “Dress without taste and they will remember the clothes. Dress with taste and they will remember the man.”

By Ninh Nguyen

Vietnamese language - Tiếng Việt: VL & TM Illustrated images - Hình minh họa: Ninh Nguyen & TM

THE HOUSE OF CHANEL

Gabrielle Bonheur Chanel was born in Saumur, France, on August 19, 1883. Gabrielle Bonheur Chanel sinh tại Saumur, Pháp, ngày 19 tháng tám năm 1883. Gabrielle opened her first shop at 21 Rue Cambon in Paris, creating hats under the name “Chanel Modes.” Favored by the most famous French actresses of the time, her designs helped to establish her reputation. Gabrielle đã mở cửa hiệu đầu tiên của cô tại 21 Rue Cambon ở Paris, tạo mũ đội đầu tên là "Mốt Chanel." Được sự ưa thích của các nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp trong thời gian đó nên các thiết kế của cô đã tạo danh tiếng cho cô. In 1913, Gabrielle opened a new boutique in Deauville, France, and introduces a collection of sportswear. Her line of jersey garments proves revolutionary, changing women’s relationships with their bodies and their ways of life. Năm 1913, Gabrielle đã mở một cửa hàng mới tại Deauville, Pháp, và giới thiệu một bộ sưu tập trang phục thể thao. Dòng sản phẩm may mặc của cô minh chứng như một sự cách mạng, thay đổi mối quan hệ của phụ nữ với cơ thể của họ và cách sống của họ. In 1915, with her reputation now firmly established, mademoiselle Chanel opened her first couture house in Biarritz, France. Năm 1915, với danh tiếng của cô bây giờ đã được thiết lập vững chắc, cô Chanel mở cửa hiệu thời trang cao cấp đầu tiên của cô tại Biarritz, Pháp. Chanel-08 Mademoiselle Chanel unveils her first fragrance in 1921 – the iconic Chanel No.5 – created by Ernest Beaux, former perfumer to the Tsars. No.5 is so called because it was the fifth scent presented to mademoiselle Chanel. This is a truly timeless classic, and No.5 remains the ultimate symbol of femininity. Cô Chanel ra mắt loại nước hoa đầu tiên của mình vào năm 1921 – Chanel No.5 mang tính biểu tượng – được tạo ra bởi Ernest Beaux, loại nước hoa cũ cho Sa hoàng. No.5 được gọi như vậy bởi vì nó là hương thơm thứ năm biểu tượng cho cô Chanel. Đây là một cổ điển vượt thời gian thật sự, và No.5 vẫn là biểu tượng cao cấp của phái nữ. By 1922, Chanel No.22 is launched and distinguished by its unique blend of floral delicacy and audacity. Đến năm 1922, Chanel số 22 được đưa ra và phân biệt bởi sự pha trộn độc đáo của các hương hoa dịu dàng và táo bạo. Chanel-12 In 1924, Chanel presents its first make-up collection, featuring lip colors and face powders. Năm 1924, Chanel trình bày bộ sưu tập trang điểm đầu tiên của mình, có màu son và bột mặt. On her frequent trips to Scotland with the Duke of Westminster, Gabrielle Chanel discovered tweed – a traditionally masculine fabric which inspires her iconic women’s suits. Trên các chuyến đi thường xuyên đến Scotland (Ái Nhĩ Lan) với Công tước xứ Westminster, Gabrielle Chanel phát hiện vải len tuýt (tweed) – một loại vải truyền thống phái nam đã gợi cảm hứng cho những bộ trang phục phụ nữ của cô. In 1925, a new scent is introduced with Gardenia, an intense, voluptuous fragrance expressing a vision of absolute femininity. For this unique creation, perfumer Ernest Beaux designed an olfactive ode to the purity of the camellia, an unscented flower that was mademoiselle Chanel’s favorite. Năm 1925, một mùi hương mới được giới thiệu với Gardenia, cường độ cao, hương thơm đầy gợi cảm thể hiện một tầm nhìn của nữ tính tuyệt đối. Với sáng tạo độc đáo này, nước hoa Ernest Beaux thiết kế một bài thơ ca ngợi mùi hương đến độ tinh khiết của hoa trà, một loài hoa không mùi được cô Chanel yêu thích. Chanel-19 A year later, Gabrielle Chanel launched Bois Des Iles, inspired by a vision of exotic lands, with notes of Ylang-Ylang and Sandalwood. This woody scent is one of the first oriental fragrances to be created for women. Một năm sau, Gabrielle Chanel ra mắt Bois Des Iles, lấy cảm hứng từ một viễn kiến về vùng đất kỳ lạ, với ghi chú của Ylang-Ylang và gỗ đàn hương. Mùi hương của gỗ này là một trong những loại nước hoa phương Đông đầu tiên được tạo ra cho phụ nữ. Chanel-20 Gabrielle Chanel created the iconic “Little Black Dress,” in 1926 – A style whose daring simplicity revolutionized fashion. American Vogue hails the innovative design as an instant classic, writing “The Chanel ‘Ford’ Dress. The frock that all the world will wear.” Gabrielle Chanel đã tạo ra hình tượng "Váy đầm đen" năm 1926 – Một kiểu tuy giản đơn nhưng đã tạo ra một cuộc cách mạng hóa thời trang. Tạp chí Vogue của Mỹ ca ngợi các thiết kế sáng tạo này của bà như là một tác phẩm kinh điển, viết tên "The Chanel 'Ford' Dress”. Loại trang phục mà tất cả thế giới sẽ mặc. " In 1927, Gabrielle Chanel launched Cuir de Russie – created by Ernest Beaux, who was born and trained in Russia. The new oriental fragrance draws its inspiration from Russian history, evoking equestrian culture with pronounced notes of tobacco and leather. Năm 1927, Gabrielle Chanel ra mắt Cuir de Russie – được tạo ra bởi Ernest Beaux, người được sinh ra và được đào tạo tại Nga. Hương thơm phương Đông mới lấy cảm hứng từ lịch sử Nga, gợi lên văn hóa kỵ sĩ với các ghi chú phát âm của thuốc lá và da thú. The same year, based on the belief that luxury begins with perfect skin, Chanel developed the first comprehensive line of fifteen groundbreaking skincare products. Cùng năm đó, dựa trên niềm tin rằng sự sang trọng bắt đầu với làn da hoàn hảo, Chanel phát triển dòng sản phẩm toàn diện đầu tiên của mười lăm sản phẩm chăm sóc da. Chanel-26 In 1931, at the personal request of Samuel Goldwyn, Gabrielle Chanel went to Hollywood to create outfits for the leading stars of the silver screen. Năm 1931, theo sự yêu cầu cá nhân của Samuel Goldwyn, Gabrielle Chanel đã đến Hollywood để tạo ra trang phục cho những ngôi sao hàng đầu của màn bạc. In 1932, Gabrielle Chanel presented “Bijoux de Diamants,” a dazzling exhibition of fine jewelry, staged in honor of the diamond in her private residence in Paris. Năm 1932, Gabrielle Chanel trình bày "Bijoux de Diamants", một triển lãm rực rỡ đồ nữ trang cao cấp, tổ chức để vinh danh viên kim cương tại nơi tư gia của cô ở Paris. By 1935, Chanel is at the height of her fame. She employed 4,000 workers and owned five boutiques on Rue Cambon in Paris. Đến năm 1935, Chanel đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Cô có một ekíp gồm 4,000 nhân viên và làm chủ năm cửa hiệu sang trọng trên đường Rue Cambon ở Paris. Chanel-32 World War II breaks out in 1945, compelling closures at the House of Chanel. Among the five boutiques on Rue Cambon, only one remained opened – the store at number 31, where perfumes and accessories continued to be in high demand among Parisians and American soldiers alike. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ năm 1945, buộc phải đóng cửa House of Chanel. Trong số năm cửa hiệu trên đường Rue Cambon, chỉ còn một cửa hiệu mở cửa – đó là cửa hiệu ở số 31, nơi nước hoa và các phụ kiện tiếp tục có nhu cầu cao trong số người dân Paris và lính Mỹ. Chanel-33 At the age of 71, Gabrielle Chanel staged the grand re-opening of her couture house in 1954. Tired of the fashions of the time, she inspired a second fashion revolution with her original creations. Ở tuổi 71, Gabrielle Chanel đã tổ chức tái khai trương lại nhà thời trang cao cấp của bà trong năm 1954. Mệt mỏi với các bộ thời trang qua thời gian, bà đã lấy cảm hứng tái tạo một cuộc cách mạng thời trang thứ hai từ những sáng tạo lúc ban đầu. In February of 1955, Gabrielle Chanel launched the iconic 2.55 quilted handbag – naming the style after the date of its creation. Combining leather with gold chain, she invents a supple new style of shoulder strap that is uniquely strong and light, and that allows a woman’s hand to remain free. Vào tháng Hai năm 1955, Gabrielle Chanel ra mắt túi xách đệm bông mang tính biểu tượng 2.55 – là tên được đặt cho thiết kế này theo ngày sinh của nó. Kết hợp da với dây chuyền vàng, cô phát minh một kiểu cách mới của dây đeo vai vừa rắn chắc lại nhẹ nhàng, và cho phép đôi tay của người phụ nữ được thong thả. Chanel-38 The same year, Chanel releases Pour Monsieur, the only men’s fragrance to be produced in mademoiselle’s lifetime. Created by Henri Robert for Chanel, this woody, citrus-infused scent symbolizes elegance, spirit, refinement and discretion. Cùng năm đó, Chanel cho ra mắt Pour Monsieur, loại nước hoa dành cho nam giới được sản xuất trong đời bà. Được Chanel-39sáng tạo bởi Henri Robert riêng cho Chanel, thân gỗ này là loại cây có ngấm mùi hương tượng trưng cho sự thanh lịch, hăng hái, tinh tế và uy quyền. In 1957, Gabrielle Chanel created the legendary two-tone slingback shoe. Conceived in beige with a contrasting black toe cap, the novel style created a uniquely flattering effect, at once shortening the foot and lengthening the leg. Năm 1957, Gabrielle Chanel tạo ra đôi giày hai sắc màu nổi tiếng. Được hình thành bằng màu beige với mũi giầy màu đen tương phản, kiểu mới nầy tạo ra hiệu ứng làm tăng thêm vẻ đẹp một cách độc nhất vô nhị, cùng lúc làm ngắn bàn chân và làm cho đôi chân dài thêm ra. By 1960, the fascination with Chanel grew, as the most celebrated stars of the time wore the latest fashions from Chanel. Đến năm 1960, sự thu hút thời trang Chanel ngày càng lớn mạnh, các ngôi sao nổi tiếng nhất thời ấy mặc thời trang mới nhất từ Chanel.

Elizabeth TaylorChanel-42-ElizabethTaylor Jane FondaJane And Roger Jackie Kennedy Chanel-44-JackieKennedy Grace Kelly Chanel-45-GraceKelly Jeanne Moreau Chanel-46-JeanneMoreau

In 1970, Gabrielle Chanel introduced No.19, naming the new fragrance after her date of birth – August 19. Conceived by master perfumer Henri Robert, the assertive floral scent is infused with iris and inflected with a rich blend of green and wood notes. Chanel-47Năm 1970, Gabrielle Chanel ra mắt số 19, đặt tên một loại nước hoa mới theo ngày sinh của cô - tháng tám ngày 19. Được hình thành bởi bậc thầy nước hoa Henri Robert, những mùi hương thơm quyết đoán được tẩm với với hoa Iris và biến cách với sự pha trộn phong phú của các chất liệu màu xanh lá cây và gỗ. Mademoiselle Chanel died on January 10th, 1971. Her posthumous collection enjoyed considerable success. Bà Chanel qua đời vào ngày 10 tháng 1, năm 1971. Bộ sưu tập di cảo của cô được thành công đáng kể. In 1974, Chanel launched Cristalle, a fresh and invigorating fragrance inspired by mademoiselle Chanel’s love of crystal, which she often used in her costume jewelry creations and designs for interior décor. Năm 1974, thương hiệu Chanel ra mắt Cristalle, một hương thơm hưng phấn và tươi mát được cảm hứng từ sự yêu Chanel-50thích pha lê của bà Chanel, mà bà thường xử dụng trong các sáng tạo đồ trang sức và trang trí nội thất. The House of Chanel expanded the brand with the introduction of its first ready-to-wear collection in 1978. Gia đình Chanel mở rộng thương hiệu với sự ra đời của bộ sưu tập đầu tiên “sẵn-sàng-để-mặc” (ready-to-wear) vào năm 1978. In 1981, famed perfumer Jacques Polge is named master perfumer of Chanel, following in the footsteps of Ernest Beaux and Henri Robert. Năm 1981, nhà sáng chế nước hoa nổi tiếng Jacques Polge được đặt danh hiệu nhà sáng chế nước hoa bậc thầy của Chanel, tiếp nối bước chân của Ernest Beaux và Henri Robert. Jacques Polge Chanel launched Antaeus, a potent, unmistakably masculine eau de toilette for men, and the first of Jacques Polge’s many creations. Chanel cho ra đời Antaeus, một loại dầu thơm mạnh, thể hiện nam tính mạnh mẽ dành cho nam giới, và l à một trong số những sáng tạo đầu tiên của Jacques Polge. Chanel-54 By 1983, Karl Lagerfeld is appointed artistic director for Chanel fashion, designer of all haute couture, ready-to-wear and accessory collections. Đến năm 1983, Karl Lagerfeld được bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật cho thương hiệu Chanel, ông chịu trách nhiệm thiết kế tất cả các sản phẩm thời trang cao cấp (haute couture), loại sẵn-sàng-để-mặc (ready-to-wear) và các bộ sưu tập phụ kiện.  In 1984, Chanel launched Coco, the first women’s fragrance created by Jacques Polge. This perfume is inspired by Venetian history and Baroque style. Năm 1984, Chanel tung ra Coco, loại nước hoa phụ nữ đầu tiên do Jacques Polge sáng tạo. Loại nước hoa này được lấy cảm hứng từ lịch sử Venetian và kiểu dáng Baroque. Chanel-57 In 1987, Chanel launched its first line of watches with the creation of the Premiere Watch, designed by Jacques Helleu. The dial of the watch recalls both the shape of the place Vendome and the stopper of the iconic No.5 bottle. Năm 1987, Chanel cho ra mắt dòng trang sức đồng hồ đầu tiên với sự sáng tạo của Premiere Watch, được thiết kế bởi Jacques Helleu. Việc quay số của đồng hồ nhớ lại cả các hình dạng của nơi Vendome và nút chặn của chai No.5 mang tính biểu tượng.Chanel-58 In 1990, Chanel introduced Egoiste, an original, invigorating scent that defied the conventions of men’s fragrance, expressing potent notes of sandalwood and bourbon vanilla. Năm 1990, Chanel giới thiệu Egoiste, một bản gốc, hương thơm làm hưng phấn bất chấp các quy ước về nước hoa của nam giới, thể hiện trạng thái mạnh của gỗ đàn hương và buốc-bông va-ni. Chanel-59 In 1996, Chanel unveiled Allure, a fresh oriental fragrance for women, accented with delicate floral notes, inspired by the elegant and independent spirit of Gabrielle Chanel. Năm 1996, Chanel công bố Allure, một hương thơm phương Đông tươi mát cho phụ nữ, nổi bật với hương hoa tinh tế, lấy cảm hứng từ phong cách thanh lịch và tính độc lập của Gabrielle Chanel. Chanel-60 The first Chanel sport watch is created in 2000, with the launch of the iconic J12 watch. Developed for both men and women, the original design is fabricated in sleek, black ceramic. Loại đồng hồ thể thao đầu tiên của Chanel được thiết kế năm 2000, với sự ra mắt của chiếc đồng hồ J12 mang tính biểu tượng. Loại đồng hồ này cho cả nam giới và nữ giới, mẫu nguyên thuỷ được chế tạo bằng gốm đen, óng ả. Chanel-61 In 2001, Chanel launched Coco Mademoiselle, a feminine and sexy scent inspired by the irrepressible spirit of mademoiselle Chanel. Modeled on the original Coco, this fresh oriental fragrance offers delicate notes of orange and bergamot, complemented by infusions of floral and spice. Năm 2001, Chanel ra mắt Coco Mademoiselle, một hương thơm nữ tính và gợi cảm lấy cảm hứng từ tính cách không thể kiềm chế của bà Chanel lúc sinh thời. Theo mô hình Coco gốc, hương thơm phương Đông tươi tắn này mang l ại hương vị tinh tế của cam và bergamot, được bổ sung bằng cách pha chế các tin chất từ hoa và gia vị. Chanel-62 In 2003, Chanel introduced Chance, an original, youthful fragrance, in which fresh floral notes contrast with sweet and spicy elements. Created by Jacques Polge, the scent takes its inspiration from Gabrielle Chanel’s belief in the power of talismans and good luck charms. Năm 2003, Chanel giới thiệu Chance, một hương thơm trẻ trung ban đầu, trong đó có mùi hoa tươi tương phản với các vị ngọt ngào và nồng cay. Jacques Polge đã tạo ra mùi hương này lấy cảm hứng từ niềm tin của Gabrielle Chanel vào sức mạnh của bùa và bùa may mắn. Chanel-63 In 2006, Chanel launched a new lipstick in luminous and intense shades. Its innovative case creates a new makeup ritual: one click reveals the lip color, inscribed with the name of the house. Năm 2006, Chanel tung ra một thỏi son mới trong màu bóng sáng và cường độ mãnh liệt. Trường hợp sáng tạo của nóChanel-64 tạo ra một nghi thức trang điểm mới: một cái nhấp để lộ ra màu môi, ghi tên của ngôi nhà. In 2009, Chanel introduced Rouge Coco, a luxurious line of lip color designed by Peter Philips, creative director of Chanel make-up. Chanel-65Trong năm 2009, Chanel giới thiệu Rouge Coco, một dòng sản phẩm trang điểm sang trọng của màu son môi được thiết kế bởi Peter Philips, giám đốc sáng tạo của Chanel trang điểm (make-up).  In 2010, Chanel launched Bleu de Chanel, a provocative fragrance for men. This sensual blend of citrus and woods evokes an unexpected new vision of masculinity. Trong năm 2010, Chanel tung ra Bleu de Chanel, một mùi thơm khiêu khích đối với nam giới. Mùi hương này pha trộn gợi cảm của cam quýt và gỗ gợi lên một tầm nhìn mới bất ngờ của nam tính.Chanel-66 In 2012, Chanel celebrates the iconic jacket with the launch of the book and photo exhibition, titled “The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld.” Trong năm 2012, Chanel ăn mừng áo vét-tông (jacket) mang tính biểu tượng với sự ra mắt của cuốn sách và triển lãm ảnh mang tên "The Little Black Jacket: Chanel cổ điển tái tạo lại bởi Karl Lagerfeld và Carine Roitfeld"     NINH NGUYEN  

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This