CHUYỆN THÁNG TƯ ĐEN

Thật kinh hãi khi nhớ hoài chuyện cũ! Tháng Tư Buồn – Vâng, chuyện Tháng Tư Ðen. Ðất nước tôi đã có những người hèn, Vì sợ chết nên âm thầm chạy trước.   Cũng có kẻ vì tham quyền, nhu nhược, Nên đầu hàng, quy phục… để an thân. Mặc quân hùng, tướng giỏi, cả thường dân… Sống hay chết – chả cần! Thây kệ chúng!   Trước tang tóc, họ chẳng hề nao núng, Miễn làm sao thân họ được an toàn. Vinh thân rồi thì họ phải lo toan, Ðể bảo vệ gia tài khi lúc biến.   Chuyện đất nước như chuyện người đi biển, Hễ sóng to thì neo bến nằm nhà. Khi bình minh ló dạng, hết phong ba, Thì rời bến, dong thuyền ra biển cả.   Làm mất nước, họ chẳng hề nhục nhã, Nay quay đầu quy phục kẻ thù chung. Nếu không ngu, thì cũng bị khật khùng, Thôi hết chuyện, chẳng còn gì đáng nói!   (Ðức Phố, 27-03-2004) VĨNH LIÊM

Author: Chau Pham

Share This Post On
Wedding Photo, Engagement Photo, Birthday, Outdoor,
Share This