Hoạch định di sản (Estate Planning)
Mar01

Hoạch định di sản (Estate Planning)

Pháp Luật & Đời Sống Những vấn đề pháp lý liên quan đến di sản Hoạch định di sản có lẽ là một khái niệm hơi xa lạ với người Việt chúng ta. Một phần là vì chúng ta chẳng ai muốn nghĩ đến ngày mà mình qua đời và những tính toán phải làm để chuẩn bị cho ngày chết. Một lý do khác là ở Việt Nam trước 1975, chúng ta không có những luật lệ về probate ( luật liên quan đến việc phân chia tài sản của người quá cố) rắc rối và tốn kém thời...

Read More
PHÂN LOẠI Bảo Hiểm Nhân Thọ (Phần 1)
Mar01

PHÂN LOẠI Bảo Hiểm Nhân Thọ (Phần 1)

Trong số báo trước chúng tôi bàn về vấn đề tài chính gia đình trong năm mới (2012).  Với số báo này chúng tôi muốn đi sâu hơn một khía cạnh rất quan trọng trong vấn đề tài chính gia đình - Life Insurance (LI) hay Bảo Hiểm Nhân Thọ.  Theo ý kiến chúng tôi, LI là vấn đề căn bản nhất nhưng cũng là vấn đề mà người Việt chúng ta sợ hãi nhất (không muốn nhắc đến) hoặc hiểu lầm nhiều nhất. Trong số báo này chúng tôi xin bàn về các loại LI mà...

Read More

QUỸ 401k VÀ VẤN ĐỀ NGHỈ HƯU

401k là một trong những chương trình phúc lợi quan trọng nhất của các công ty nhằm để giúp đỡ cho nhân viên mở trương mục tiết kiệm để dành cho việc hưu trí của mình trong tương lại.  Rất nhiều người quen thuộc với chương trình này, đặc biệt là những người làm cho các công ty, hãng xưởng.  Tuy nhiên qua sự tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều cá nhân, chúng tôi biết được nhiều người Việt Nam chúng ta không rõ hoặc hiểu lầm về chương trình...

Read More