Phân loại thợ Nail  Vấn đề gai góc của nhiều chủ tiệm Nail tại Hoa Kỳ
Mar03

Phân loại thợ Nail Vấn đề gai góc của nhiều chủ tiệm Nail tại Hoa Kỳ

* Tom Huỳnh, J.D. T.Huynh@1stcounsel.com   Theo quy định chung của luật pháp Hoa Kỳ, khi chủ nhân thuê người lao động và có quyền kiểm soát những gì sẽ được thực hiện và công việc sẽ thực hiện như thế nào, thì người lao động đó sẽ là công nhân viên (employee) của chủ. Trái lại, người lao động sẽ được kể là người làm việc độc lập hay tự doanh (independent contractor/self-employed) nếu người chủ trả tiền công chỉ có quyền kiểm soát...

Read More
Sau tiệm Nail, chủ nhà hàng cũng bị rắc rối với luật lao động
Oct09

Sau tiệm Nail, chủ nhà hàng cũng bị rắc rối với luật lao động

* Tom Huỳnh, J.D. T.Huynh@1stcounsel.com   Thông tin từ Bộ Lao Động liên bang Hoa Kỳ cho biết từ vài năm qua đã tuyển dụng thêm hàng trăm điều tra viên và đồng thời ký thỏa hiệp phối hợp với cơ quan lao động tại các tiểu bang để truy tìm và ngăn chận những vụ vi phạm luật lệ lao động tại các doanh nghiệp, mà chủ yếu là vấn đề lương bổng của công nhân viên được hình thành từ căn bản của đạo luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng FLSA...

Read More
Trả tiền mặt cho nhân viên: Hậu quả khó lường
Jun26

Trả tiền mặt cho nhân viên: Hậu quả khó lường

  *  Tom Huỳnh, J.D. T.Huynh@1stcounsel.com Tại Hoa Kỳ, trả một phần lương bằng tiền mặt cho người làm công là một ‘thói quen’ đã có từ lâu trong giới chủ nhân của nhiều cơ sở thương mại, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ như nhà hàng, tiệm Nail, tiệm Food to Go, siêu thị, tiệm Liquor, tiệm giặt ủi, v.v...  Chủ trả lương cho người làm công bằng tiền mặt có thể là vì muốn cho cả đôi bên ít phải đóng...

Read More
Luật lao động Hoa Kỳ và trách nhiệm cá nhân của chủ công ty
May23

Luật lao động Hoa Kỳ và trách nhiệm cá nhân của chủ công ty

                                                             T.Huynh@1stcounsel.com * Tom Huỳnh, J.D. Nhiều người làm chủ các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ vẫn thường nghe nói rằng đăng ký hoạt động kinh doanh dưới hình thức một công ty sẽ tránh bị trách nhiệm cá nhân khi doanh nghiệp mắc nợ.  Trên nguyên tắc thì khi doanh nghiệp hoạt động như một công ty, tài sản riêng của chủ và thành viên hội đồng quản trị công ty...

Read More
Vấn đề cạnh tranh trong nghề Nail ở Mỹ
Apr27

Vấn đề cạnh tranh trong nghề Nail ở Mỹ

 * Tom Huỳnh, J.D. T.Huynh@1stcounsel.com  Trong kinh doanh tại Hoa Kỳ, vấn đề cạnh tranh vẫn luôn là mối quan tâm của rất nhiều chủ nhân các cơ sở thương mại.  Riêng trong việc kinh doanh nghề làm Nail hay làm tóc, điều mà giới chủ tiệm vẫn thường lo ngại là những người thợ giỏi sau khi thôi làm việc trong tiệm, lại trở thành đối thủ cạnh tranh bằng cách kéo khách ra mở tiệm riêng, hoặc đi làm...

Read More
Vấn đề cạnh tranh trong nghề Nail ở Mỹ
Apr18

Vấn đề cạnh tranh trong nghề Nail ở Mỹ

* Tom Huỳnh, J.D. T.Huynh@1stcounsel.com  Trong kinh doanh tại Hoa Kỳ, vấn đề cạnh tranh vẫn luôn là mối quan tâm của rất nhiều chủ nhân các cơ sở thương mại.  Riêng trong việc kinh doanh nghề làm Nail hay làm tóc, điều mà giới chủ tiệm vẫn thường lo ngại là những người thợ giỏi sau khi thôi làm việc trong tiệm, lại trở thành đối thủ cạnh tranh bằng cách kéo khách ra mở tiệm riêng, hoặc đi làm...

Read More